A fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló rendelet biztos megvalósítása a KAESER-rel

A fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU rendelet megvalósítása jelentős kihívásokat támaszt a gyártóval, a szervizzel és az üzemeltetővel szemben.
Elsősorban Önnek kell ezeket üzemeltetőként ismerni és betartani, hogy időben be tudja tervezni a befektetéseket, és hosszú távú döntéseket tudjon hozni.

A KAESER intenzíven foglalkozott a témával, és az éghajlatbarátR-513A hűtőközegre való átállással minden aktuális és jövőbeni modellhez biztos ellátást kínál a jövőben is.

Üvegházhatású gázok csökkentése – Phase-Down

A Phase-Down esetén a forgalomba hozott, részlegesen fluorozott üvegházhatású gázok fokozatos csökkentéséről van szó azzal a céllal, hogy csökkentsék ezek felhasználását. A Phase-Down megvalósításához az EU az összes hűtőközeggyártó, illetve -importőr megfelelő, éves részarányát egyéni hányadként jelöli ki. Ezt a hányadot CO2-egyenértékben fejezik ki: GWP (globális felmelegedési potenciál) x mennyiség. Alapként a 2015-ös évet tekintik 100%-nak – vagyis a 2009 és 2012 közötti középértéket. 2030-ig az EU fokozatosan 21%-ra csökkenti a hányadot.

A fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló rendelet megvalósítása a Kaeser Kompressoren vállalattal.

Mik a következmények?

Ha a gyártók, illetve az importőrök ugyanazt vagy nagyobb mennyiséget szeretnének eladni az EU-ban, akkor:

  • egyre inkább arra kell törekedniük, hogy kivegyék az aktuális, nagy globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkező hűtőközegeket a kínálatból.
  • egyre éghajlatbarátabb hűtőközegeket kell kínálniuk alacsonyabb GWP-vel.
  • a nem jegyzett – a mai hűtveszárítókhoz alkalmatlan – hűtőközegeket száműzniük kell.

A magas GWP-vel rendelkező hűtőközegek következményei:

  • Csökken a piaci kínálat, illetve a rendelkezésre állás. Ennek következtében ellátási hiány léphet fel a karbantartásoknál és javításoknál.
  • Az árak emelkednek. Ez magasabb karbantartási és javítási költségekkel jár.

Így járjon el:

1. Új vásárlása esetén: R-513A szárító használata
A Kaeser Kompressoren a hűtveszárítóiban R-513A hűtőközeget használ.

A mai hűtőközegek magas globális felmelegedési potenciálja alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló rendelet ezek csökkenéséről gondoskodik, ami egyben a termékek drasztikus drágulásával is jár. Ezért a KAESER a jövőben az új, éghajlatbarátabb R-513A hűtőközeget használja. Az átállásra minden különálló és beépített hűtveszárítónál a 2019-es évben kerül sor.

A maga 613-as globális felmelegedési potenciáljával az R-513A rendkívül éghajlatbarát, és így hosszú távon rendelkezésre áll. Az átállásnak nincs lényeges kihatása a KAESER aktuális R-134a modelljeinek eddigi teljesítményadataira. Így a szárító jól ismert, kiváló terhelhetősége fokozott követelményeket támasztó üzemi feltételek mellett – mint amilyen a magas hőmérséklet vagy a cseppfolyósítón lévő szennyeződések – is megmarad.

Az R-513A nem mérgező, és nem is éghető. Ezért nem támaszt kiegészítő követelményeket az üzemeltetővel és a szervizszolgáltatóval szemben. Az R-513A-ra való átállítás azért csak most történik meg, mivel a hűtőközeg és a szükséges komponensek engedélyei csak rövid ideje állnak teljesen rendelkezésre a piacon.

2. Régebbi R-404A szárító cseréje

A fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló rendelet a hűtőközegek használatát 2500-as globális felmelegedési potenciáltól (GWP) korlátozza. Ez érinti a hűtveszárítókban lévő R-404A hűtőközeget is. 2020. január 1-jétől a hűtveszárítókban 10,2 kg-os feltöltési mennyiségtől nem szabad friss terméket karbantartási célokra használni. 2030. január 1-jétől a használatuk teljes mértékben tilos.

A nagy hűtőközeggyártók már reagáltak, és nem kínálnak többé friss terméket. Így javításoknál kisebb hűtveszárítók számára sem elérhető. Az R-404A-nak van ugyan helyettesítő hűtőközege, de a GWP ennél is relatívan magas. Ezért ezek nem jelentenek hosszú távú alternatívát. Ezenfelül a használatuk átépítési kiadásokat is szükségessé tehet.

Javasolt a régebbi berendezéseket nem helyettesítő hűtőközegre átállítani, hanem a lehető leghamarabb lecserélni. Ezért nem tanácsoljuk új R-404A hűtveszárító vásárlását. A KAESER szívesen ad erről részletes tanácsot, és szükség esetén megfelelő megoldásokkal tud előállni.

3. Megelőzés tanúsított szervizszolgáltatással

A fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló rendelet nem tiltja a gyárilag feltöltött hűtőközeggel való üzemeltetést. Normál üzemeltetési körülmények között a KAESER hűtveszárítók nem szivárognak. Ezért nincs szükség rendszeres feltöltésre. Ezen állapot lehető leghosszabb fenntartása érdekében rendszeresen átvizsgálásokat kell végezni. A szivárgások időben történő felismerése és megfelelő intézkedések megtétele azzal az előnnyel jár az üzemeltető számára, hogy elkerüli a drága meghibásodásokat vagy javításokat. Így például a lassú hűtőközeg-veszteség kellő kenés hiányában gyakran a kompresszor meghibásodását okozza. Ezenfelül az érintett berendezéseken kötelező tömítettség-ellenőrzéseket kell végrehajtani.

De figyelem: A hűtőközeg szervizelését csak megfelelő képzettséggel bíró személyek végezhetik el, átfogó dokumentációval. A fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló rendelet a megszegése esetén súlyos szankciókat tartalmaz a szervizszemélyzetre, a karbantartóra és az üzemeltetőre nézve. A rendelkezésre álló szakembereket azonban a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló rendelet megnövekedett követelményei nagyon leterhelik. Ezért a hűtveszárítók szolgáltatóinak megoldásokat kell kínálniuk a megfelelő képzettséggel bíró szakszemélyzet hatékony eléréséhez az időben történő és jogszerű szerviz biztosítása érdekében. A KAESER szervize megbízható és tanúsítvánnyal rendelkező partner.      

4. Az R-407C és az R-410A szárító szem előtt tartása
Ügyeljen arra, hogy hűtveszárítója milyen hűtőközeget használ.

Az R-407C-t és az R-410A-t gyakran használják hűtveszárítókban. Ezek a gyártó számára költséghatékony hűtőegységek azonban hátrányokkal is járnak az üzemeltető számára. Például magasabb hőmérsékletnél a folyamatos működőképesség korlátozott. Továbbá az R-407C és az R-410A gyakran jelentősen magasabb globális felmelegedési potenciállal rendelkezik, mint az R-134a. Ezért ezek a hűtőközegek valószínűleg gyorsabban fogynak, és magasabb az áruk.

Kaphatók ugyan hasonló tulajdonságú, helyettesítő hűtőközegek, de azok jelenleg kivétel nélkül éghetők. Az aktuális hűtveszárítók nem alkalmasak éghető hűtőközegek használatára. Az utólagos beállítás rendszerint gazdaságtalan. Ezért középtávon a javíthatóság lehetőségének elvesztése fenyeget. Mindenesetre szivárgások esetén hatalmas javítási költségek hárulnak az üzemeltetőre. A berendezéseket ilyenkor akár üzemen kívül is kell helyezni. Ugyanez igaz a kompresszorok beépített szárítóira is. Ezért nem tanácsoljuk új R-407C és R-410A szárító vásárlását. A KAESER alternatívákat kínál.