Adatvédelmi nyilatkozat

Ez a web-oldal egy telemédia szolgáltatás. Mint telemédia szolgáltatást kínáló vállalkozás, kötelesek vagyunk a web-oldal látogatóit a személyes adatok használatának módjáról, terjedelméről és céljáról a használati folyamat kezdetekor tájékoztatni.

Fontos számunkra, hogy személyes adatai feldolgozása során megvédjük az Ön privátszféráját, illetve hogy gondoskodjunk üzleti adatai biztonságáról. A weboldalunk felkeresése során keletkező személyes adatait bizalmasan és természetesen a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Adatgyűjtés és -feldolgozás

Amennyiben Ön felkeresi weboldalainkat, webkiszolgálónk alapértelmezetten eltárolja az Ön internetszolgáltatójának IP-címét. Adatokat gyűjtünk emellett arról, hogy mely weboldalról lépett a weboldalunkra, mikor kereste fel a weboldalt, és látogatása mennyi ideig tartott, valamint arról, hogy milyen típusú böngészőt és operációs rendszert használ. Ezeket az adatokat statisztikai célokra állítjuk elő, és a kiszolgálóval kapcsolatos problémák diagnosztizálásához, valamint internetes szolgáltatásunk javításához használjuk fel őket.

Ez a weboldal a Google Analytics-et használja

A Google Analytics – a Google Inc. („Google“) webanalitikai szolgáltatása – úgynevezett „cookie-kat“, azaz szöveges fájlokat használ, amelyek eltárolódnak az Ön számítógépén, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie segítségével a weboldal használatával kapcsolatban kinyert információkat (beleértve az Ön IP-címét is, amelyet azonban az eltárolás előtt az „anonymizeIp“ módszerrel anonimizálunk, így azt nem lehet többé egy porthoz hozzárendelni) a Google egyik, az Egyesült Államokban található szerverére továbbítjuk és ott tároljuk.

A Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje a weboldal használatát, jelentéseket állítson össze a weboldalon végzett tevékenységekről a weboldalak üzemeltetői számára, valamint hogy további, a weboldal és az internet használatával összefüggő szolgáltatásokat nyújtson. Ha szükséges, a Google az információkat átadja harmadik feleknek, amennyiben ezt a törvény írja elő, illetve abban az esetben, ha a harmadik felek az adatokat a Google megbízásából dolgozzák fel. A Google semmilyen esetben nem kapcsolja össze az Ön IP-címét az egyéb, Google által gyűjtött adatokkal.

Böngészője megfelelő beállításának használatával Ön letilthatja a cookie-k telepítését, felhívjuk azonban a figyelmét, hogy előfordulhat, hogy Ön ebben az esetben nem tudja a weboldal minden funkcióját teljes mértékben használni.

A weboldal használatával Ön beleegyezik abba, hogy a Google az Önnel kapcsolatban keletkezett adatokat a fent leírt módon és az előzőekben ismertetett cél érdekében feldolgozza.
Megtilthatja, hogy a jövőben a Google Analytics adatokat gyűjtsön; ehhez telepítenie kell a böngészőjére egy letiltó bővítményt (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB).

Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön. Ezzel egy opt-out cookie-t állít be, amely megakadályozza az adatgyűjtést, ha Ön a jövőben felkeresi ezt a weboldalt:

A Google Analytics letiltása

A Siteimprove Analytics használata

Ez a weboldal a Siteimprove Analytics-t, a Siteimprove GmbH webanalitikai szolgáltatását használja. A Siteimprove Analytics úgynevezett „cookie-kat“, azaz szöveges fájlokat használ, amelyek eltárolódnak az Ön számítógépén, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie segítségével a weboldal használatával kapcsolatban kinyert információkat (beleértve a felhasználó kódolt IP-címét is) a Siteimprove egy dániai szerverére továbbítjuk és ott tároljuk. A Siteimprove ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje a weboldal használatát, jelentéseket állítson össze a weboldalon végzett tevékenységekről a weboldalak üzemeltetői számára. A Siteimprove ezeket az információkat nem adja át harmadik félnek. Az IP-címek vissza nem fordítható módon anonimizálásra kerülnek, mielőtt a gyűjtött adatokba a Siteimprove Analytics betekintést nyer. Böngészője megfelelő beállításának használatával Ön letilthatja a cookie-k telepítését. Azonban előfordulhat, hogy Ön ebben az esetben nem tudja a weboldal minden funkcióját teljes mértékben használni. A weboldal használatával Ön beleegyezik abba, hogy a Siteimprove az Önnel kapcsolatban keletkezett adatokat a fent leírt módon és az előzőekben ismertetett cél érdekében feldolgozza. Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja, hogy a Siteimprove Analytics adatokat gyűjtsön. Ezzel egy Opt-Out cookie-t állít be, amely megakadályozza az adatgyűjtést, ha Ön a jövőben felkeresi ezt a weboldalt.

A Siteimprove Analytics letiltása

A Google reCaptcha használata

Az Ön internetes nyomtatványok segítségével megküldött megbízásainak védelmére az Kaeser Kompressoren SE a Google Inc. (Google) vállalkozás reCAPTCHA szolgáltatását alkalmazza. A lekérdezés annak megkülönböztetésére szolgál, hogy a bevitel egy személy vagy automatizált, gépi feldolgozás által, visszaélésként történik. A lekérdezés magába foglalja az IP-címnek és adott esetben további, a Google által a reCAPTCHA szolgáltatáshoz szükséges adatoknak a Google részére történő megküldését. Ebből a célból az Ön bevitele továbbításra kerül a Google részére, ahol az továbbfelhasználásra kerül. A reCaptcha használatával Ön belegyezik abba, hogy az Ön általi feismerés a régebbi munkák digitalizálásába bekerüljön. Az IP-anonimizálásnak az ezen a web-oldalon történő aktiválása esetén az Ön IP-címét mindazonáltal a Google az Európai Unió tagállamain belül vagy pedig az egyezménynek az Európai Gazdasági térségen kívüli más tagállamain belül előtte lerövidíti. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül átküldésre egy USA-ban található szerverre, ahol azt lerövidítik. Ezen web-oldal üzemeltetőjének megbízásában a Google felhasználja ezeket az adatokat a szolgáltatás használatának kiértékelésére. A reCaptcha keretében az Ön böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összevezetésre más Google adatokkal. Ezekre az adatokra a Google vállalkozás eltérő adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak.

Az adatvédelmi irányelvekre vonatkozó további információkat lásd itt: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

A Google Maps használata

Ez a web-oldal a térképanyag vizuális megjelenítésére a Google Inc. (Google) vállakozás "Google Maps API" szolgáltatását használja. A Google Maps használatakor a Google adatokat ment el, dolgoz fel és használ a web-oldalak látogatói által történt maps-funkciók használatára vonatkozóan. A Google Maps használati feltételeit lásd itt: Google Maps használati feltételek. Az adatvédelmi irányelvekre vonatkozó további információkat lásd itt: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

A személyes jellegű adatok felhasználása és továbbadása

Egyes, a weboldalunkon elérhető szolgáltatások és információk (pl. online pályázás, jelentkezés hírlevélre vagy tanfolyamokra, a kapcsolatfelvételi kérdőív használata) esetében személyes jellegű adatok megadását kell kérnünk Öntől (pl. név, lakcím vagy e-mail cím). Ilyen adatokat csak abban az esetben gyűjtünk, ha azok az Ön érdeklődésének feldolgozásához szükségesek. Az Ön érdeklődései és az abban foglalt adatok és információk a cégen belül a cég alkalmazottai vagy általunk megbízott vállalkozások (pl. kereskedelmi partnerek) részére kerülnek továbbításra, amelyek minket az Ön érdeklődésének feldolgozása során támogatnak. Az Ön személyes jellegű adatai más harmadik fél részére nem kerülnek továbbadásra. Az adatok értékesítése vagy bérbeadása kizárt.

Amennyiben a törvényi szabályozások azt megengedik, adatgondozási- és marketingcélokra eltárolunk kis mennyiségű személyes jellegű adatokat. Adatai felhasználásának és tárolásának engedélyezését bármikor megszüntetheti az alábbi címen: customer.data@kaeser.com.

Mivel a Kaeser Kompressoren SE vállalat világszerte tevékenykedik, előfordulhat, hogy az Ön kérése hatékonyabb teljesítése érdekében arra van szükség, hogy személyes adatait olyan helyi leányvállalatokhoz, illetve viszonteladókhoz továbbítsuk, amelyek székhelye az Európai Gazdasági Térségen kívül található. További harmadik feleknek kizárólag abban az esetben továbbítjuk az Ön személyes adatait, ha erre törvényi előírások vagy bírói utasítás kötelez minket.

Biztonság

Műszaki és szervezeti jellegű biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, hogy az általunk kezelt adatait megóvjuk a manipulációval, az elvesztéssel, az elpusztítással és az illetéktelen hozzáféréssel szemben.

Linkek külső weboldalakhoz

Weboldalaink egyes esetekben külső weboldalakra mutatnak. Felhívjuk figyelmét, hogy a külső weboldalak és tulajdonosaik által szolgáltatott tartalomra és az általuk biztosított adatvédelemre nincs befolyásunk.

Az információhoz való hozzáférés joga és egyéb jogok

Ön hozzájárulását adja a személyes jellegű adatok gyűjtéséhez és felhasználásához, amit megfelelő módon jegyzőkönyvezünk.

Kérés esetén szívesen tájékoztatást adunk arról, milyen személyes adatokat tárolunk Önről (amennyiben tárolunk ilyeneket). Ön a téves adatokat bármikor korrigáltathatja. Önnek továbbá joga van arra, hogy az adatai felhasználására vonatkozó hozzájárulását a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonja.

Az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkelye szerinti adatkezelő:

KAESER KOMPRESSOREN Kft.
2040 Budaörs
Gyár u. 2
Telefon: 06 (23) 445 300

A témára vonatkozó további információért, kérem forduljon Várkonyi Norbert ügyvezető igazgatóhoz.
E-mail:norbert.varkonyi@kaeser.com

Az adatvédelemért felelős magyar hatóság:

Magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: privacy@naih.hu