A Kaeser Kompressoren maradék nélkül teljesíti a vezérlő- és folyamatlevegővel szemben támasztott legszigorúbb feltételeket a Horst Scholz GmbH & Co. vállalatnál
Horst Scholz GmbH & Co. KG

High-tech sűrített levegő high-tech termékekhez

Az Industrie 4.0 kezdeményezés és egy sűrített levegő szolgáltatási szerződés keretében a KAESER sűrített levegőt szállít a Horst Scholz GmbH & Co. KG-nak. A vállalat ennek során jelentős energiaköltségeket takarít meg.

A Horst Scholz GmbH & Co. KG precíziós alkatrészeket állít elő műanyagból, amelyeket elsősorban az autóipar és az orvostechnika területén tevékenykedő ismert gyártóknak szállít a felső-frankföldi Kronachból. Orvosi területen igen magas követelményeket támasztanak a termékek minőségével szemben, ezért a vezérlő- és folyamatlevegőnek is a legmagasabb igényeknek kell megfelelnie.

Annak érdekében, hogy a sűrített levegő ellátása folyamatosan a legújabb szinten legyen, és az Industrie 4.0 kezdeményezés értelmében minden lehetőséget ki tudjon használni, de azért is, mert az autóipari beszállítói iparban visszatérően ingadozások tapasztalhatók, a Scholz egy sűrített levegő szolgáltatási szerződés megkötéséről döntött a Kaeserrel. Ebben az üzemeltetési modellben a kompresszorállomás a gyártó tulajdonában marad, és az üzemeltető úgy használja a sűrített levegőt, mint az áramot a hálózatból. Az elszámolás a ténylegesen felhasznált sűrített levegő mennyiség alapján történik, rögzített áron. Ennek köszönhetően a mérlegben szereplő fix költségekből változó költségek lesznek. A Scholz vállalatnál az állomást egy helytakarékos konténeres változatban a vállalat épületének tetején állították fel.

Kaeser Kompressoren sűrített levegő állomás a Scholz vállalatnál
A legmodernebb technika, így a Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) gondoskodik arról, hogy a sűrített levegő folyamatosan rendelkezésre álljon, és előállítása hatékonyan és energiatakarékos módon történjen.
Pontos elemzés a testreszabott megoldásokért

Egy, a vállalat szükségleteit részletesen feltáró sűrített levegő auditot követően került sor a Scholznál a kompresszorállomás legújabb technológia szerinti megtervezésére, ideértve minden olyan jellemzőt, amellyel egy modern állomásnak rendelkeznie kell. Magától értetődően a kiváló minőségű, megbízható sűrített levegő ellátást, hatékonyságot és energiaköltség-megtakarítást állították előtérbe, de a karbantartásbarát megoldás és az Industrie 4.0 kezdeményezés szerinti, a megelőző karbantartás lehetőségét magába foglaló hálózatkialakítás és vezérlés is fontos szerephez jutott. Ezen felül egy biztonsági koncepció kialakítását is tervbe vették. Az elemzés során feltárt adatokat betöltötték az új berendezés - ebben az esetben egy Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) - vezérlésébe; ezek képezik a teljes állomás kiemelkedő hatékonyságú üzemeltetésének alapját. Mindennek alapját az integrált, az adatokat a felülrendelt vezérlésnek átadni képes ipari számítógépekkel rendelkező kompresszorok és gépegységek adják. A felülrendelt vezérlés egyidejűleg végzi a gépegységek és a környezeti, illetve gyártási feltételek felügyeletét.

Ezen felül optimalizálja a szabályzás minőségét, automatikusan hozzáigazítja a kompresszorállomás szállítási teljesítményét ingadozó sűrített levegő fogyasztás esetén, széles körűen optimalizálja az energiahatékonyságot a szabályzási veszteségek, a kapcsolási veszteségek és a nyomásrugalmasság bázisán és alkalmassá teszi a kompresszorállomást az olyan jövőbeli szervizszolgáltatásokra, mint pl. a megelőző karbantartás (predictive maintenance). A vezérlés megteremti továbbá a távdiagnosztika lehetőségét is. Amennyiben az üzemeltető igényli, akkor a rendszer az adatokat folyamatosan továbbítja a gyártó adatközpontjába, és felügyeli azokat. A felülrendelt vezérlés önállóan elemzi az adott helyzetet, és szükség szerint üzenetet küld a szervizcsapatnak, a helyben levő szerelőnek vagy a központi adatközpontnak. Attól kezdve minden további aktivitás a gyártó központi adatközpontjából indul ki, méghozzá a világ minden részén.

Gyorsan és biztonságosan a Sigma Network segítségével

A biztonságos és gyors belső és külső adatátvitel szavatolása érdekében a kompresszorállomás a Scholznál a Sigma Network hálózattal is rendelkezik. A nagy teljesítményű Ethernet-alapú hálózat önmagában biztonságosan zárt, és a lehető legnagyobb adatbiztonság mellett biztosítja a sűrített levegő állomás optimális felügyeletét és hatékony vezérlését. A létrehozott adatoknak köszönhetően a karbantartást immáron nem fix gyakorisággal kell végezni, hanem az igényeknek megfelelően. A felülrendelt vezérlés esedékes karbantartást jelző üzenetével egyidejűleg a rendszer szabályozza az anyagáramlási infrastruktúrát.

Mára rendelkezünk egy kényelmes sűrített levegő ellátási megoldással.
Karl-E. Ebert, a Scholz műszaki-fejlesztési részlegének vezetője

Az anyagszükségletek automatikusan továbbíthatók az elosztóközpontba. Az anyagellátás folyamatos biztonsága érdekében, a költségek egyidejű alacsonyan tartása mellett, ez képes koordinálni az anyagellátást és a gyártó saját termelését, illetve adott esetben a beszállítókét, mert nincs felesleges gyártás beindítására. Mindez növeli az üzembiztonságot, valamint a hatékonyságot és egyidejűleg csökkenti az energiaköltségeket és általában a költségeket a teljes élettartamon át.

Hővisszanyeréssel az energiaköltségek csökkentéséért

Az új sűrített levegő állomással elsőként adódik lehetőség a Scholznál a hővisszanyerésre. A Scholz most a kompresszorok által előállított sűrített levegő hulladékhőjét használja a csarnokok fűtésére. Ez már az alkalmazásának első évében az olajfelhasználás mintegy 50 százalékos csökkenését eredményezte.