F-gáz rendelet

Az EU F-gázokról szóló rendeletének következményei sűrített levegővel működő hűtveszárítók esetében

Az Európai Unió új, a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU rendeletének célja a fluorozott üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, valamint az ezek által okozott globális felmelegedés visszaszorítása. A rendelet alkalmazása az Európai Unió tagállamaiban kötelező. 

A rendelet megtiltja bizonyos üvegházhatású gázok és hűtőberendezések forgalomba hozatalát, valamint kvótarendszer alapján biztosítja a hagyományos hűtőközegek piaci elérhetőségének jelentős mértékű korlátozását. Emellett a hűtéssel foglalkozó cégekre és üzemeltetőre nézve kibővíti a fluortartalmú üvegházhatású gázok kezelésére vonatkozó szabályozásokat.

A leggyakrabban felmerülő kérdések alapján a következőkben megpróbáljuk hétköznapi értelemben is elmagyarázni ezt az eléggé összetett kérdést. Részletes tudnivalókat az állásfoglalásban talál.

Kiket érint az új F-gázokra vonatkozó rendelet?

Az állásfoglalás azon felhasználókra vonatkozik, akik az EU területén belül hűtveszárítót vásárolnak, értékesítenek, üzemeltetnek, karbantartanak, fenntartanak vagy ártalmatlanítanak.

Mely hűtveszárítókat érinti a változás?

Az új rendelet azokat a hűtveszárítókat érinti, amelyeket az EU területén importálnak, gyártanak, üzemeltetnek, karbantartanak, fenntartanak és ártalmatlanítanak, feltéve, hogy az üzemelésükhöz fluorozott üvegházhatású gázokat igényelnek. A manapság tipikus berendezések általában fluorozott szénhidrogéneket (HFKW) használnak hűtőközegként. Ezek a fluorozott üvegházhatású gázok közé tartoznak. 

A jelen állásfoglalás a sűrített levegő és az inert gázok szárításához használt hűtveszárítókat a rendelet értelmében a helyhez kötött hűtőberendezések közé sorolja. A hűtveszárítókat olyan hűtőberendezésként értékeli, amelyek ipari és kisipari használatra lettek tervezve. A háztartásbeli hűtő- és fagyasztókészülékek, illetve a kereskedelmi használatra szánt berendezések forgalmazására vonatkozó kikötések a hűtveszárítókra nem vonatkoznak.

Mi változott a régi F-gázokra vonatkozó rendelethez képest?

Az F-gázokra vonatkozó korábbi EU 842/2006 rendelet hatályát vesztette az új EU 517/2014 rendelet 2015. 01. 01. dátummal történő érvénybe lépésével. Az új rendelet megtartotta és tovább bővítette az előző rendelet lényeges követelményeit. A következő területeken került sor a hűtveszárítók szempontjából különösen fontos tartalmak újbóli meghatározására:

  • A manapság használatos hűtőközegek piaci elérhetőségének korlátozása (14. cikk és a következők)
  • Az Ön hűtveszárítójára és hűtőközegére vonatkozó közzétételi kötelezettség (12. cikk)
  • Az R-404A hűtőközeg használatának tilalma a 10,2 kg töltési mennyiséget meghaladó hűtveszárítók karbantartásához (11. cikk)
  • Az R-404A hűtőközeggel működő hűtveszárítók forgalomba hozatalának tilalma (11. cikk) 
  • A szivárgás-ellenőrzésre vonatkozó új határértékek és dokumentációs kötelezettségek (3-4. és 6. cikk)
  • A szervizszemélyzet tanúsítása (10. cikk)
  • Hűtőközegek visszanyerése a termék élettartamának végén (8. cikk).
Ez azt jelenti,hogy a manapság használatos hűtőközegek a jövőben nem lesznek kaphatók?

Jelenleg minden eddigi hűtveszárítóhoz használatos hűtőközeg kapható. Bizonyos hűtőközegek azonban a jövőben kevésbé lesznek elérhetők. Néhány hűtőközeg, például az R-404A belátható időn belül teljesen kiszorul a piacról. A manapság kapható hűtőközegek elérhetőségének ideje és mértéke jelentősen függ azok üvegházhatáshoz való hozzájárulásától. Ez a hűtőközeg anyagspecifikus üvegház-potenciálja (röviden GWP, „global warming potential”), és annak mindenkori vonatkoztatott metrikus tonnában kifejezett tömege alapján számítható ki. Ezt az együtthatót hívják CO2-egyenértéknek.

Mi az oka annak, hogy az új rendelet korlátozza a jelenleg kapható hűtőközegek piaci hozzáférését?

A rendelet előkészítéséhez meghatározták az Európai Unióban 2009 és 2012 között forgalomba hozott fluortartalmú üvegházhatású gázok átlagos éves mennyiségét. Ezt a CO2-egyenértékben kifejezett mennyiséget a 2015-ös év 100%-os alapértékeként rögzítették. A rendelet értelmében a fluortartalmú gázok mennyiségét 2030-ig fokozatosan 21%-ra kell csökkenteni. Ezt a folyamatot nevezik a kibocsátás visszaszorításának.

A meglévő berendezések szervizeléséhez érdemes az üzemeltetőnek készleten tartania az R-404A hűtőközeget?

Nem. Fluorozott üvegházhatású gázokat telepítéshez, karbantartáshoz, fenntartáshoz és javításhoz csak olyan vállalatoknak szabad eladni, amelyek erre a rendelet értelmében tanúsítva vannak, illetve ezen anyagok kezelésére vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkező személyzetet alkalmaznak. Ezen kívül ügyelni kell arra is, hogy az új R-404A hűtőközeget 2020. 01. 01. dátumtól kezdődően szervizeléshez csak 10,2 kg-nál kisebb töltési mennyiséggel rendelkező berendezésekhez szabad használni. Ezért javasolt az alternatív hűtőanyagra történő átállás lehetőségének megvizsgálása.