Vezetési folyamatok – a legfelső vezetés felelőssége

A vezetési folyamatok mutatják meg, hogyan vezérli és ellenőrzi a KAESER KOMPRESSOREN SE ügyvezetése a vállalkozást, hogyan tervezi a szükséges személyzetet és hogyan garantálja a jogszabályi megfelelőséget.

Rendszeresen belső auditra kerül sor. A belső auditok eredményei, az ügyfelek visszajelzései, a mutatók értékelése, valamint a bevezetett megelőző- és korrekciós intézkedések alapján az ügyvezetés a következő kritériumok szerint értékeli az ISM-rendszert:

  • alkalmasság,
  • arányosság és
  • hatékonyság.

A vezetői felülvizsgálat eredményei adott esetben korrekciós intézkedésekhez vezetnek, melyek új célok meghatározásához, a folyamatok és a termékek javításához (folyamatos javítási folyamat, mint az IMS eszköze) és az erőforrások hatékony felhasználásához szolgálnak alapul.

A munkatársak kapcsolattartói a mindenkori felettesek, valamint a részlegeken/kirendeltségeken belül az IMS-megbízottak, akik gondoskodnak arról, hogy

  • a vállalati politika területén foganatosított alapelveket felhasználják,
  • a minőségi, környezeti, munkabiztonsági és energiapolitikai célokat a vállalkozás valamennyi szintjén megértsék, figyelembe vegyék és megvalósítsák, amennyiben az ahhoz szükséges keretfeltételeket megteremtették,
  • a bevezetett eljárások esetében az utasításoknak megfelelően történjen a munkavégzés és
  • a rendszerbe az összes szükséges javítás bevezetésre kerüljön.