Vezetési folyamatok – a legfelső vezetés felelőssége

A vezetési folyamatok mutatják meg, hogyan vezérli és ellenőrzi az ügyvezetés a vállalkozást, hogyan tervezi a szükséges személyzetet és hogyan garantálja a jogszabályi megfelelőséget. Ezt oly módon érik el, hogy a kifejlesztett QUSEM-rendszert alkalmazzák, folyamatosan javítják és a hatásosságát az erőforrások biztosításával garantálják.

Rendszeresen belső auditra kerül sor. A belső auditok eredményei, az ügyfelek visszajelzései, a mutatók értékelése, valamint a bevezetett megelőző- és korrekciós intézkedések alapján az ügyvezetés a következő kritériumok szerint értékeli a QUSEM-rendszert:

  • alkalmasság
  • mértékarányosság
  • hatékonyság

A vezetés értékelésének eredményei a folyamatok és termékek javítását eredményező intézkedésekhez (Kontinuierlicher Verbesserungs-Prozess a minőségirányítási rendszer eszközeként) valamint az erőforrások hatékonyabb alkalmazásához vezetnek (KVP a környezet- és energiairányítási rendszer eszközeként).

A beosztottak ezekben az ügyekben vezetőikhez, valamint a részlegek/képviseletek QUSEM-megbízottjához fordulhatnak, akik gondoskodnak arról, hogy

  • a vállalati politika területén foganatosított alapelveket felhasználják,
  • a minőségi, környezeti, munkabiztonsági és energiapolitikai célokat a vállalkozás valamennyi szintjén megértsék, figyelembe vegyék és megvalósítsák, amennyiben az ahhoz szükséges keretfeltételeket megteremtették,
  • a bevezetett eljárások esetében az utasításoknak megfelelően történjen a munkavégzés és
  • a rendszerbe az összes szükséges javítás bevezetésre kerüljön.

Az egyes részlegek QUSEM-megbízottjai informálják a legfelsőbb vezetés QUSEM-megbízottjátt, aki független a részlegektől és közvetlenül az ügyvezetés alá tartozik.