A sűrített levegő auditálásban rejlő megtakarítási lehetőségek

A rohamosan növekvő áramköltségeknek és a felgyorsuló klímaváltozásnak köszönhetően gyorsan ható ellenintézkedésekre van szükség. Tényleges segítséget jelenleg csak az energiamegtakarítástól lehet várni. A sűrített levegős technológia ehhez számos lehetőséget biztosít. Egy audittal költségkímélő módon megállapítható, hogy az üzemelő sűrített levegő rendszerben milyen megtakarítási lehetőségek rejlenek.

Sűrített levegő kiterheltség analízis
A modern adatnaplózóval végzett sűrített levegő auditok (lásd a képet) kis ráfordítás mellett tisztán kimutatják a sűrített levegő rendszer gazdaságosságát és a benne rejlő optimalizálási lehetőségeket.

Az esélyek elég jók: A rendszeroptimalizálás révén Európában átlagosan kb. 33 százalékkal – egyes esetekben akár 71 százalékkal – kevesebb költséggel járt a sűrített levegős berendezések használata. A legfontosabb költségtényező az energiafogyasztás.

Minden hatékony optimalizálásnak elsősorban a sűrített levegős rendszer vizsgálatából kell kiindulnia. Az olyan számítógépes eljárások, mint a „Sűrített levegő kihasználtságának vizsgálata (ADA)” mindezt viszonylag alacsony ráfordítással teszik lehetővé. A sűrített levegő állomás üzemelését ekkor adatnaplózók segítségével, a vezetékhálózatba történő beavatkozás nélkül vizsgálják. A különféle üzemelési területek levegőfelhasználását is mérni lehet átfolyásmérő segítségével. Ezáltal megállapítható az egyes kompresszorok gazdaságossága, továbbá az egész rendszert át lehet vizsgálni, hogy megtaláljuk annak gyenge pontjait.

Az adatnaplózó regisztrálja az összes fontos értéket, majd egy számítógépnek továbbítja őket, amely ezekből egy sűrített levegő fogyasztási diagramot készít. Ezen jól láthatóak a fogyasztásingadozások, az üresjárati fázisok, a kompresszorok terheléses és üresjárati szakaszai, valamint az, hogy az egyes kompresszorok mennyire veszik ki részüket a mindenkori sűrített levegő fogyasztásból. A kinyert adatokból egy speciális szoftver, a „Kaeser-Energie-Spar-System“ (KESS = Kaeser energiatakarékos rendszer) kiszámolja a vizsgált állomás energiaszükségletét, és azt összeveti egy optimalizált állomáséval.

A KESS emellett képes a különböző alternatív rendszerváltozatok szimulálására is. Ezen változatok összehasonlításából és egy amortizációs számításból adódik aztán a szakember számára a szükséges, teljes körű modernizálás: A berendezés állapotának újrakonfigurálása, részleges vagy teljes csere.

Annak érdekében, hogy a sűrített levegő hatékonyságát tartósan biztosítani lehessen, és az üvegházhatást okozó káros kibocsátások is elkerülhetők legyenek, egy olyan vezérlőrendszer használata javasolt, mint a „Sigma Air Manager”. Amellett, hogy az aktuális sűrített levegő szükséglethez pontosan hozzá lehet igazítani a kompresszorok üzemelését, a rendszer a „Sigma Air Control plus” adatmegjelenítővel összekapcsolva azt is lehetővé teszi, hogy minden egyes kompresszor terhelési/üresjárati magatartását, kihasználtságát és energiafogyasztását folyamatosan rögzíteni lehessen. Emellett a rendszer a hálózati nyomást és a levegőfelhasználást is érzékeli, megjeleníti és dokumentálja. Minden adat nagyjából egy éven keresztül tárolódik a rendszer hosszú távú memóriájában, internetböngészővel rendelkező bármilyen személyi számítógépen megjeleníthető, emellett rendelkezésre áll az üzemi sűrített levegő felügyelete céljából. A felhasználó így szükség szerint saját maga tudja elvégezni a vizsgálatait, hogy a sűrített levegős rendszer energiaáramlása és az ebből adódó költségek mindig nyomon követhetők legyenek.

1: Lásd: Seitz, Anja: Ergebnisanalyse der von KAESER KOMPRESSOREN durchgeführten Air-Audits für die Kampagne Druckluft-effizient (A KAESER KOMPRESSOREN által a sűrített levegő hatékonyságának népszerűsítése érdekében végzett air-audit eredményvizsgálata). Szakdolgozat – Coburgi Műszaki Egyetem, Gépgyártási Szak (2004)

24. 04 08 , Szabadon felhasználható - bizonylat szükséges

Cikkhez kapcsolódó letöltések
Sűrített levegő kiterheltség analízis

A modern adatnaplózóval végzett sűrített levegő auditok (lásd a képet) kis ráfordítás mellett tisztán kimutatják a sűrített levegő rendszer gazdaságosságát és a benne rejlő optimalizálási lehetőségeket.

Kép letöltése 1 (JPG, 1.61 MB)